Veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

     2016 m. balandžio 21  d.

          protokolo Nr. 2

 

VŠĮ BISTRAMPOLIO DVARAS

VEIKLOS ATASKAITA  

UŽ 2015 METUS

 

TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

VšĮ Bistrampolio dvaras įsteigta 2000 m. kovo 15 d. Buveinės adresas: Bistrampolio g. 1, 

Kučių kaimas, Panevėžio rajonas. Iki 2013 m. lapkričio 25 d. įstaiga vadinosi

VšĮ Jaunimo integracijos galimybių centras ir buvo registruota Panevėžio mieste. 

VšĮ veiklos pobūdis – turizmo paslaugų tiekimo, muziejų, kultūrinių renginių 

organizavimo veikla; kitų prekių prekyba specializuotose parduotuvėse, patalpų nuoma.

VšĮ yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra 

Lietuvos kultūros paveldo atstatymas, turizmas bei su juo susijusios veiklos sritys,

 jaunimo laisvalaikio ir poilsio organizavimas, švietimas bei įvairių kultūrinių

 renginių organizavimas. 

Nuo 2004 m. kovo 24 d. įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

2015 metų gruodžio 31 dieną darbuotojų skaičius buvo 9 (devyni).

 

Viešosios įstaigos dalininkus sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

VšĮ veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Pagrindinis veiklos tikslas yra kultūros paveldo

 atstatymas ir išsaugojimas, siekiant atgaivinti Lietuvos kultūrinį palikimą bei tradicijas,

 puoselėti senąsias tradicijas, rengti įvairius kultūrinius renginius, vienyti jaunimą,

 siekiantį turiningai praleisti laisvalaikį, skaityti paskaitas, organizuoti stovyklas,

 praktinius užsiėmimus paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo tematika, užsiimti leidybine

 veikla, vystyti, organizuoti ir vykdyti kultūros, švietimo ir meninės saviraiškos sričių projektus.

 

1. Kultūrinė veikla

Viena iš pagrindinių Įstaigos veiklos krypčių yra kultūrinių renginių organizavimas, 

aptarnavimas ir vykdymas. Tai įvairūs koncertai, festivaliai, susitikimai, šventės, stovyklos,

 plenerai ir kiti renginiai. 

2015 metais įstaiga pati organizavo arba prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo:

1. 51-ojo poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS 2015 poezijos skaitymai

 „Poezijos naktis Bistrampolio dvare“, organizuojamas kartu su

 Lietuvos rašytojų sąjunga (2015-05-21); 

2. XIII Bistrampolio festivalis (2015-05-10 – 2015-09-13);

3. Žirgų konkūro varžybos „Bistrampolio taurė“ (2015-07-19).

 

Iš minėtų renginių reikėtų išskirti ilgiausiai trunkantį, žinomiausią ir labiausiai 

lankomą renginį –Bistrampolio festivalį. Per festivalio gyvavimo metus Bistrampolyje 

svečiavosi nemažai garsių menininkų, atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio: Amerikos,

 Prancūzijos, Danijos, Islandijos, Vokietijos, Australijos, Serbijos, kaimyninės Latvijos

 ir kt. Į koncertus sugūžėdavo lankytojai ne tik iš Panevežio krašto, bet ir iš visos 

Lietuvos bei užsienio. Skaičiuojama, kad vidutiniškai festivalio renginiuose kasmet

 apsilanko apie 3500 klausytojų.

2015 m. Bistrampolio festivalis buvo organizuojamas jau tryliktą kartą.

 Festivalį sudarė 14 įvairaus žanro koncertų. 

 

Reikia išskirti dar vieną projektą, kurį dalinai finasavo Lietuvos Kultūros taryba – 

tai Muziejaus įkūrimas buvusioje dvaro ledainėje. Muziejaus atidarymas planuojamas

 2016 m., kartu su vienu iš Bistrampolio festivalio koncertų.

2. 2015 m. baigtas dvišalis (Latvijos ir Lietuvos) projektas –

 “Paminklo Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai 

Agluonoje (Latvija) pastatymas“. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. balandžio mėn. 

Paminklo Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai atidarymo ceremonija

 įvyko 2015 m. rugsėjo 20 d. Agluonoje.

 

3. Antri metai iš eilės įgyvendinamas dvišalis (Lietuvos ir Rusijos) projektas – 

„Lietuvių tremtinių kapų Rusijoje - Krasnojarsko krašte, 

Altajaus krašte ir kt. tvarkymas".

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2015 m. gegužės 1 d. - lapkričio 30 d.) sutvarkyti 

lietuvių tremtinių kapai Rusijoje:

1. Krasnojarsko krašte - Manskij rajonas, Bolšoj Ungut kaimas; 

2. Buriatijos krašte -  Zaigrajevo  rajonas, Verchniaja Arakuorka, Chara-Kutulo;

3. Irkutsko krašte – Usolje, Sibirskoje miesto kapinės; Šelechovo rajono gyvenvietės  

Šamanka kapinės; Pivovaricha gyvenvietė

4. Novosibirske – Novosibirsko katalikų Katedros kapinės

Projekto eigoje Novosibirsko katalikų bažnyčios katedros šventoriuje buvo pastatytas 

trijų metrų aukščio rūpintojėlis tremtiniams atminti. Autorius Adolfas Teresius.

 

4. Eksursijos

2015 m. pagrindiniai ekskursijų užsakovai buvo turizmo firmos, organizuojančios 

ekskursijas po Lietuvą. Taip pat nemažai lankėsi ir pavienių turistų iš Lietuvos. 

Šiais metais tęsėme bendradarbiavimą su Latvijos turizmo firmomis, todėl turėjome

turistinių grupių ir iš Latvijos. Stebime, kad Bistrampolio dvarą renkasi mokytojai,

 atveždami moksleivius ir pasirinkdami ekskursiją kaip edukacinę,

 vaizdinę priemonę istorijos pamokai. Taip pat nemaža dalis ekskursijų vedama

 konferencijų dalyviams, kurie Bistrampolio dvare vykto mokymus, seminarus, 

organizuoja konferencijų paslaugas.

 

4. Žirgynas

Žirgynas pradėjo savo veiklą nuo 2013 metų gegužės mėnesio. Restauruoto senojo dvaro

 ūkinės dalies tvarto pastate įsikūrusiame žirgyne įrengti 8 gardai. 2014 metų pabaigoje

 čia buvo laikomi 3 žirgai. Visi žirgai skirti turizmui, teikiamos įvairios jodinėjimo paslaugos. 

Treniruotėms lauke įrengta erdvi aikštė, yra galimybė pajodinėti po dvaro parką.

Siekiant pritraukti daugiau turistų, VšĮ Bistrampolio dvaras įsigijo ir danielių bandą 

bei 2016 metais planuojama įsigyti ir keletą alpakų.

 

 

 

Direktorė                                                              

Jūratė Ezerskienė