Tremtinių Rūpintojėlis Novosibirske

VšĮ „Bistrampolio dvaras“, kun. dr. Rimanto Gudelio iniciatyva, jau antri metai vykdo Sibire palaidotų lietuvių tremtinių kapų tvarkymo projektą. Kartu su lietuvių bendruomenėmis Rusijoje jau atlikta nemažai darbų ir šiemet jie vėl tęsiami. 2015 rugpjūčio 23 d. Novosibirsko centre buvo pašventintas Tremtinių Rūpintojėlis sukurtas skulptoriaus tautodailininko Adolfo Teresiaus.

Trijų metrų aukščio Tremtinių Rūpintojėlis išdrožtas iš Sibiro medžio – kedro. Jis ateinančius du ar tris šimtmečius galvos apie tremtį istoriškai labai svarbioje vietoje – keli šimtai metrų nuo geografinio Carinės Rusijos centro. Jos sudėtyje Lietuva buvo 144 metus, nuo pirmojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo iki Pirmojo pasaulinio karo. Tremtinių Rūpintojėlis – Sibiro katalikų apaštalinio administratoriaus vyskupo Juozo Verto sumanymas. Tremtinių atminimu besirūpinantis J. Vertas pasirinko kenčiančio Dievo simbolį kaip lietuviškiausią ir labiausiai tinkantį tremties temai. Rūpintojėlis yra vienas populiariausių lietuvių vaizduojamojo meno bei tautodailės objektų, su juo lietuvių tauta turi stipriausius simbolinius ryšius, tapatindamasi savo tragiška istorija, gausia kentėjimų, nelaisvės ir priespaudos.