Liepos 12 d. 17.00 val. - RUSIJOS LIETUVIAI - LIETUVAI. Murmansko lietuvių ansamblis LIETUVA.

2015 m. liepos 12 d. (sekmadienį) 17.00 val.
RUSIJOS LIETUVIAI - LIETUVAI

17.00 val. – tremtinio, geologo prof. dr. Sauliaus Sidaro fotografijos darbų parodos atidarymas

Saulius Sidaras gimė 1941 m. vienkiemyje prie Kauno. Masinių represijų metais (1948 m.) šeima pateko į „didelį tautų kraustymosi sraigtą“ ir Saulius kartu su šeima buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą (Jarcevo kaimą prie Jenisiejaus). Tėvą nušovė bandant pabėgti, o mama greitai mirė neatlaikiusi išgyvenimų.

Jarcevo kaime Saulius baigė septynių klasių mokyklą. Vėliau, pasirinkęs geologo specialybę įstojo į Kansko kalnų technikumą. Nuo 18 metų pradėjo dirbti Sibiro ekspedicijose. Jausdamas žinių stygių ir norėdamas geriau pažinti geologijos mokslą, studijavo Irkutsko kalnakasybos institute, kurį sėkmingasi baigė 1967 metais. 1980 m. apsigynė mokslo daktaro disertaciją. Jam vadovaujant Krasanojarske buvo įkurtas gemologijos (mokslas apie brangakmenis) filialas.

Darbo pobūdis: geologinių žemėlapių sudarymas, paleomagnetiniai ir izotopiniai tyrinėjimai. Patyrė romantiškai klajoklišką geologo gyvenimą. Daug išvaiksčiojo Sibiro keliais, o daugiausia – ten kur jų nėra. Tai Putorano plynaukštė, kalnai Kuznecko Alatau, Sajnų kalnynai, Jakutiją, Evenkiją, Chakasiją, Tuvą. Pietuose įžengdavo anapus Mongolijos sienos, o šiaurėje įbrisdavo į Ledinuotojo vandenyno bangas. Teko miegoti prie laužo ir čiumuose evenkų, jakutų, jurtose tuvių.

Praėjo ilgą ir sudėtingą kelią nuo eilinio geologo iki ekspedicijos vadovo. Parašė virš 40 mokslinių darbų, 7 monografijas. Krasnojarske sukūrė dvi unikalias laboratorijas, daugelio tarptautinių simpoziumų dalyvis, tyrinėjo Tunguskos meteoritą.

Savo laisvalaikį skiria akmens menui, kalnų slidinėjimui ir plaukimui sudėtingiausiomis kalnų upėmis, daug filmuoja ir fotografuoja.

Griuvus Tarybų Sąjungai, Krasnojarsko lietuviai susibūrė į tautinę kultūrinę bendriją, kurios aktyviu dalyviu Saulius buvo ir yra nuo pat pirmos dienos. Lietuvių bendrija jungia apie 500 Krasnojarske gyvenančių lietuvių, kurie poseleja tautines tradicijas, švenčia  Lietuvos valstybines bei tautines šventes, palaiko ryšius su Lietuva, padeda norintiems sugryžti į Lietuvą. Saulius Sidaras yra bendrijos pirmininko pavaduotojas, įvairių projektų iniciatorius ir vykdytojas.

Krasnojarsko lietuvių tautinė bendrija organizuoja lietuvių kalbos kursus Sibiro lietuviams ir jų palikuoniams, bendrijos choro bei teatro nariai pasirodo ne tik Krasnojarsko scenose, bet ir keletą kartų buvo Lietuvoje – dalyvavo Dainų šventėje ir festivalyje „Auksinė kaukė“.

 

 

17.30 val. - MURMANSKO LIETUVIŲ ANSAMBLIS „LIETUVA“
Murmansko foto_inter.jpg

Programoje: Lietuvos išeivių dainos, lietuvių liaudies dainos

Trukmė: 1 val.
Bilietai: Renginys nemokamas